Politica de confidentialitate

1. INTRODUCERE

Îmi rezerv dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrez datele tale cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, voi afișa pe website-ul meu versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care te rog să verifici periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR/RGPD) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă prezentăm mai jos aspectele legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

2. CINE SUNT?

DR. LORENA CIORACSIM, persoană juridică cu statutul de persoană fizică independentă şi administrator al S.C. Priveşte lumea cu alţi ochi S.R.L., cu sediul social în Tulcea, str Isaccei nr 13. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, sunt operator de date cu caracter personal atunci când prelucrez datele tale cu caracter personal.

3. CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCREZ ŞI CU CE SCOP?
În general, colectez date cu caracter personal direct primite de la tine, astfel încât ai controlul asupra tipului de informație pe care mi-o oferi. Nu colectez și nu prelucrez în alt mod date sensibile, incluse în Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protectia datelor” sau „GDPR”). De asemenea, nu doresc să colectez sau să prelucrez date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Societatea prelucreazădate personale și date de contact obținuţe direct de la tine online cum arfi nume şi prenumeemail și telefon pentru care ţi-ai dat consimțământul, pentru a putea încheia un contract prin care mă oblig să îţi prestez serviciile mele medicale.

Voi utiliza datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru prestarea serviciilor în beneficiul tău

 • Pentru îmbunătățirea serviciilor mele

 • Pentru marketing

 • Pentru apărarea intereselor mele legitime

4. CUI TRANSMIT DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL?

După caz, pot transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale tale următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;

 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;

 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

 • societăților de asigurare;

 • furnizorilor de servicii IT;

În cazul în care îmi revine o obligație legală, sau dacă este necesar pentru a îmi apăra un interes legitim, pot de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Mă asigur că accesul la datele tale de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

5. CÂT TIMP PĂSTREZ DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL?
Voi prelucra datele personale pentru perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate, în acord cu prevederile legale existente sau în cazul în care prelucrarea acestora este efectuatăstrict în scopuri pentru care este necesar acordul tău, le voi prelucra până la momentul la care îţi vei exprima dezacordul în acest sens.
6. CUM PROTEJez SECURITATEA DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL?

Mă angajez să asigur securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelortale cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generaţie și sunt stocate pe servere securizate aparținând furnizorului nostru de găzduire web, respectiv STARFLIX S.R.L., CUI: RO44062218, Nr. Reg. Com: J12/1705/2021, Bvd. 21 Decembrie 1989, nr. 118, Cluj-Napoca, Cluj, România. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele tale cu caracter personal, îți atragem atentia că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermendiul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de catre terțe părți neautorizate. Nu pot fi responsabilă pentru astfel de vulnerabilităţi ale unor sisteme care nu este sub controlul meu.

7. CE DREPTURI AI?

Regulamentul general privind protecția datelor îți recunoaste o serie drepturi în legătura cu datele tale cu caracterpersonal. Poți solicita accesul la datele tale, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre şi/sau te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. De asemenea, îţi poţi exercita dreptul de a te plânge autorității de supraveghere competente sau de a te adresa justiției. După caz, poți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelortale cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor tale și dreptul la portabilitatea datelor. Te rugăm să reții următoarele aspecte dacă dorești să îți exerciți aceste drepturi:

 • Dreptul de acces – dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea societăţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

 • Onorarii – Nu vom solicita o taxa pentru a-ți exercita vreun drept în ceea ce priveste datele tale cu caracterpersonal, cu excepția cazului în care solicitarea ta de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o suma rezonabilă în asemenea circumstanțe. Te vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a soluţiona cererea ta.

 • Durata de răspuns – Ne propunem să raspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepţia cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ai făcut mai multe solicitări, caz încare urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Te vom anunţa dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să te întrebăm dacă poți sa ne spui exact ce dorești să primești sau ce anume te îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea ta.

 • Drepturile terților – Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

 • Accesul – Puteti să ne cereţi: să confirmam dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal; să vă punem la dispoziţie o copie a acestor date; să vă oferim alte informaţii despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgam, dacă le transferăm în străinătate şi cum le protejăm, cât timp le păstram, ce drepturi aveţi, cum puteţi face o plângere, de unde am obţinut datele dvs., în măsura în care informaţiile nu v-au fost deja furnizate prin aceasta informare.

 • Rectificarea – Ne poți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sauincomplete. Este posibil să încercam să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

 • Ștergerea datelorNe poți cere să ștergem datele tale cu caracter personal, numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

 • ți-ai retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

 • dai curs unui drept legal de a te opune; sau

 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau

 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligaţia de a ne conforma solicitării tale de ştergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor este necesară:

 •  pentru respectarea unei obligaţii legale; sau

 •  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea ta de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care ți-am putea refuza această solicitare.

 • Restricționarea prelucrării datelor – Ne poți cere să restricţionăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

 • prelucrarea este ilegală, dar nu dorești ca datele să fie șterse; sau

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar aveţi nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

 • ți-ai exercitat dreptul de a te opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele tale cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul încare:

 • avem consimtamantul tău; sau

 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanţă; sau

 • pentru a proteja drepturile DR. LORENA CIORACSIM – persoană fizică independentă sau ale altei persoane.

 • Portabilitatea datelor – Ne poți cere să îți furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poți solicita ca acesta sa fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea se bazează pe consimţământul tău sau pe încheierea sau executarea unui contract cu tine şi prelucrarea se face prin mijloace automate.

 • Opoziția – Te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor tale cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care consideri că drepturile tale fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, te poți opune oricând prelucrării datelor tale în scop de marketing direct.

 • Luarea de decizii automate – Poți cere să nu faci obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la dvs sau vă afectează în alt mod similar si într-o masură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul încare decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu tine;

 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile tale; sau

 • se bazează pe consimțământul tău explicit.

8. PLÂNGERI

Ai dreptul să depui o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt urmatoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România, Telefon: +40.318.059.211 sau+40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro. Fără a afecta dreptul tău de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, te rugăm să ne contactezi în prealabil si îți promitem ca vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabilă. Reamintim faptul că ne poți contacta în orice moment prin transmiterea solicitării tale prin oricare dintre urmatoarele modalități: prin e-mail la adresa: lorena.cioracsim@gmail.com sau prin servicii poștale la adresa: Str Arţarului nr 23A, cod poştal 014615, sector 1, Bucureşti.ş